Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Mohana

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Mohana

Mohana, Dhangadi

Contact no.
091-416246

Email
mohana@nepalimmigration.gov.np

Address
Mohana, Dhangadi

Office Hours :

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

1961-10-15

1961-10-15


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल  

Last Updated : 2022-01-20 04:44:21 04:44:21
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter