Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Mohana

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Mohana

Mohana, Dhangadi

Contact no.
091-416246

Email
mohana@nepalimmigration.gov.np

Address
Mohana, Dhangadi

Office Hours :

Kantipur News

1961-10-15

1961-10-15


वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

यसरी ठगिन्छन् दिल्लीमा नेपाली

Last Updated : 2022-01-20 04:44:21 04:44:21
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter